Безпечне мiсто. Smart city.

Управлiння та безпека в масштабах
Держави, областi, об'єднаної
територіальної громади, мiста.

Безпечнi мiста - безпечна Держава

Про безпечне місто

Управління та безпека
в масштабах Держави, області,
об'єднаної територіальної громади,
міста.

Сучасне місто являє собою складну інфраструктуру з багаторівневою системою управління. Воно складається з безлічі підсистем: транспортної, телекомунікаційної, електро- і водопостачання, безпеки і багатьох інших, які функціонують і взаємодіють між собою.

Для управління і моніторингу за роботою всіх міських підсистем, забезпечення безпеки кожного жителя і всіх вразливих точок міської інфраструктури, отримання, аналізу та архівування інформації про всі події, а також оперативного надання цієї інформації всім зацікавленим службам необхідна комплексна автоматизована система управління і безпеки (КАСУ).

Вона дозволить в автоматичному режимі отримувати ситуаційну інформацію про події, збирати, акумулювати, об'єднувати, групувати і аналізувати різнорідні дані, що надходять з багатьох джерел для оперативного прийняття управлінських рішень. Саме такою системою є пропонована нами КАСУ «Безпечна Держава, область, об'єднана територіальна громада, місто», що успішно впроваджується на території України.

Пропонована КАСУ створена на серверних платформах і програмному забезпеченні європейського виробництва від компанії «AXXON SOFT Gmbh» з розподільної архітектурою і централізованими пунктами управління.

Вона об'єднує в єдиний інфраструктурний комплекс моніторингу та прийняття оперативних рішень всі існуючи підсистеми управління і безпеки структурних підрозділів міста, об'єднаної територіальної громади, області, або Держави, а саме наступних управлінь:
 • житлово-комунальним господарством;
 • національної поліції;
 • служби безпеки;
 • освітою і наукою;
 • містобудування та архітектури;
 • культури, молоді та спорту;
 • з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення;
 • інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю;
 • по контролю за благоустроєм,
а також дає можливість інтегрувати нові.

Наявні в програмному забезпеченні функції нейро аналітики та інтелектуальної обробки інформації, зокрема, інтелектуальні відео детектори, дозволяють оптимізувати процес моніторингу та виводять на новий високий рівень ефективність роботи операторів моніторингового (ситуаційного) центру.

Завдяки «Інтелекту» КАСУ «Безпечна Держава, область, об'єднана територіальна громада, місто» перетворюється в єдину інформаційну систему, в якій реалізовані функції інтелектуального аналізу, обробки і пошуку інформації, а також централізованого або децентралізованого автоматизованого управління.


Переваги впровадження КАСУ

Інформаційна безпека

Програмне забезпечення «AXXON INTELLECT» будучи ядром КАСУ "Безпечне місто" має експертні висновки з рівнем гарантій Г-2 від Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та позитивний висновок в галузі технічного захисту інформації від Державного підприємства «Українські спеціальні системи» на відповідність вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації.

Інформаційна безпека, виявлення і запобігання кібератак, а також захист даних, що циркулюють в мережі передачі даних і мережевих відеокамерах VIVOTEK, забезпечуються завдяки використанню програмного забезпечення всесвітньо відомої компанії Trend Micro.

Автоматизація та інтелектуальність

КАСУ має три рівні автоматизації з підтримкою прийняття рішень. Це дозволяє створити інтелектуальні сценарії реакції на події і автоматично інформувати операторів ситуаційного центру про виникнення і перебіг таких подій. Підтримка прийняття рішень дозволяє оперативно реагувати і відстежувати хід подій, а також виводить якість роботи служб управління і правопорядку на новий рівень.

Модульність та масштабованість

КАСУ складається з програмних модулів, що відповідають за управління обладнанням і реалізацію різних функцій. Набір модулів визначається відповідно до поставлених завдань, що дозволяє Замовнику економити при створенні рішення. Згодом функціональність рішення може бути розширена.

Універсальність, інтеграція і рентабельність

Наше рішення є універсальним оскільки інтегрує існуючі підсистеми управління і безпеки в єдину систему автоматизованого управління і моніторингу життєдіяльністю міста для оперативного реагування на події. Це дозволить створити КАСУ з використанням існуючих підсистем управління і безпеки, зменшить витрати бюджетів і підвищить ефективність їх використання.

Ефективність і продуктивність

Ефективність роботи КАСУ при аналітичної обробці, зберіганні і передачі даних забезпечується архітектурними рішеннями програмного забезпечення та спеціалізованими інтелектуальними програмними модулями. Продуктивність роботи забезпечується завдяки використанню сучасних серверних і комутаційних платформ, професійному будівництву комунікаційної мережі та мережі електроживлення, а також завдяки застосуванню інноваційного активного периферійного обладнання.

Відкритість

Принцип відкритої платформи не тільки дозволяє інтегрувати нове обладнання, а й дає можливість створювати на основі КАСУ нові рішення і підсистеми управління. Все це можна робити, використовуючи SDK.

Легкість керування та навчання

Оператором комплексу може бути людина, що не володіє глибокими знаннями в області комп'ютерних технологій. Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє швидко увійти в робочий процес, а необхідна функція доступна в кілька натискань маніпулятора. Ми забезпечуємо навчання спеціалістів Замовника відповідно до мети і завданням створення КАСУ «Безпечна Держава, область, об'єднана територіальна громада, місто».


Структура впровадження КАСУ
«Безпечна Держава, область, об'єднана територіальна громада, місто»

Приклад структурної схеми функціонування КАСУ
Структура і черговість впровадження залежить від масштабів і завдань, які ставить перед нею Замовник при консалтингу з боку фахівців нашої компанії на всіх етапах проектування та впровадження.

Ми забезпечуємо повний цикл організаційно-технічних заходів щодо аудиту, розробці проектно-кошторисної документації, проходження експертизи, інтеграції, будівництва, ремонту й введенню в експлуатацію пропонованого комплексу з контролем якості на всіх етапах впровадження.

Надалі фахівці нашої компанії у взаємодії з партнерами забезпечують технічне обслуговування побудованих комплексів, а також здійснюють консалтинг з питань розвитку та модернізації.

Інтелект і нейро аналітика

Інтелектуальні аналітичні алгоритми обробки інформації в КАСУ, автоматична реакція на заздалегідь визначені події дозволяють створити інтелектуальний інтерфейс користувача, який допомагає істотно знизити трудовитрати, оптимізувати алгоритми управління і оперативність прийняття рішень.

Що являє собою інтелектуальний інтерфейс користувача? Всі дані (події), які надходять в моніторинговий центр з відеокамер можна розділити за ступенем важливості на групи пріоритету: - одні дані вимагають негайної реакції, - інші можуть вимагати реакції, а можуть і не вимагати, - а треті не представляють інтересу в даний момент і можуть знадобитися тільки в подальшому, при роботі з архівом.

Інтелектуальний інтерфейс користувача дозволяє сортувати відео дані за пріоритетом і представити їх в зручному для роботи вигляді. Наприклад, три наведені групи даних можна відображати на різних відео моніторах, причому найбільш важливу інформацію можна автоматично відправляти на віддалене робоче місце, розташоване в управлінні або службі для оперативного прийняття рішення. Зрозуміло, можуть бути реалізовані і інші алгоритми в залежності від поставлених цілей і завдань.

За визначенням важливості відео інформації що надходить відповідають інтелектуальні алгоритми її обробки, а саме інтелектуальні відео фільтри (детектори). Комбінуючи правильним чином базові детектори, можна створювати складні призначені для користувача індивідуальні детектори для автоматичного виявлення певних ситуацій, яким присвоєно будь-який ступінь важливості.

Для комбінування детекторів, а також для створення автоматичних сценаріїв реакції системи на події з об'єднанням подій при необхідності служить діалоговий інтерфейс «Правила». Правила - це розгалужена структура послідовних діалогів, в яких користувач за допомогою простого і зрозумілого інтерфейсу вибирає події і дії визначаючи реакцію КАСУ на подію.

Таким чином можна створювати сценарії будь-якої складності, що включають необмежену кількість умов і реакцій, пов'язаних з логічними функціями «І» / «АБО». При цьому створення сценаріїв не вимагає вивчення спеціальних мов і здійснюється в візуальному режимі за допомогою звичайного маніпулятора - миші, а всі зв'язки візуально відображаються.

Використання діалогового інтерфейсу - «Правила», дозволяє автоматизувати процес реакції КАСУ на події, зробити відео спостереження інтелектуальним, виключити вплив людського фактору та спростити роботу операторів моніторингового центру зробивши її більш ефективною.

Завдяки інтелектуалізації та можливості інтеграції КАСУ підвищує ефективність моніторингу використовуваних, впроваджених у Замовників систем:

 • Відео спостереження;
 • Контролю і управління доступом;
 • Охоронно-пожежної сигналізації;
 • Обліку витрат ресурсів;
 • Аварійної сигналізації житлово-комунального фонду;
 • Управління світлофорним обладнанням;
 • Вуличного, паркового та прибудинкового освітлення, а також інших планованих до впровадження систем.

Використання в нейро аналітики дозволяє підвищити ефективність алгоритмів реакції КАСУ на події, автоматизувати і поліпшити їх, а також адаптувати під різноманітні завдання що виникають у Замовників в процесі її будівництва, розвитку або модернізації.

Основою нейро аналітики є наявність в програмному забезпеченні нейро мережевого фільтра (детектора) - інноваційного, потужного і надійного інструменту для аналізу відео інформації.

В основу цього фільтра закладено поняття «машинного навчання». Це означає, що алгоритм його роботи можна покращувати і адаптувати під завдання, певні Замовником.

Наприклад, якщо взяти широко використовувану систему зовнішнього відео спостереження за периметром, то його основною проблемою є часті помилкові спрацьовування детектора руху на гілки дерев, кущів, тварин та інші елементи навколишнього середовища.

При «машинному навчанні» нейро фільтра ми налаштовуємо логіку аналізу відео зображення саме під ту сцену, на яку він повинен реагувати. Надалі цей детектор ігнорує сторонній рух в кадрі, і спрацьовує тільки при виявленні конкретного об'єкта, таких як автомобіль або людина.

Інтелектуальні аналітичні алгоритми обробки інформації в КАСУ використовуються в програмних модулях, які дозволяють автоматизувати процеси управління і прийняття рішень в існуючих підсистемах управління і безпеки підрозділів міста, об'єднаної територіальної громади, області або Держави.

Аналітичні можливості
програмних модулів КАСУ

ПМ "Axxon-AutoCode"

Забезпечує автоматичне розпізнавання номерних знаків, типів, марок, моделей і кольору транспортних засобів при будь-яких погодних умовах, як вдень так і вночі з пошуком в архіві і відображенням на карті місцевості; Аналітику, оптимізацію і контроль за дорожнім рухом; Фіксацію порушень правил дорожнього руху і швидкісного режиму.

ПМ "Axxon-Face"

Забезпечує автоматичне захоплення, розпізнавання і пошук осіб в відео архіві зі статистикою їх появ в поле зору різних відеокамер і відображенням на карті об'єкта або місцевості; Пошук осіб по "фото роботу" і схожих осіб в відео архіві з наданням процентної відповідності; Зберігання в архіві і друк фотографій розпізнаних осіб.

ПМ інтелектуальних сценаріїв

Забезпечує автоматичну фіксацію події:
 • Порушення об'єктом периметра охорони;
 • Поява / зупинка / зникнення / перебування об'єкта в / з периметрі / а охорони;
 • Відстеження і пошук в архіві об'єкта за прикметами;
 • Виявлення залишених / зниклих предметів в периметрі, що охороняється;
 • Контроль за сміттєвими майданчиками і вивезенням відходів;
 • Миттєве виявлення пожеж та багато іншого.

ПМ ситуаційної та нейро аналітики

Створює автоматичні сценарії для відстеження осіб, транспортних засобів та інших об'єктів; Фіксацію появи людини, транспортного засобу в визначеній зоні, відрізняючи їх від будь-якого іншого об'єкта в кадрі; Виявлення об'єктів за прикметами і відстеження їх; Виявлення скупчення людей з підрахунком кількості осіб в визначеному периметрі / на об'єкті що охороняється та багато іншого.

ПМ інтелектуального вуличного LED освітлення

Забезпечує управління рівнем вуличного освітлення з функцією зменшення яскравості при відсутності людей та автомобілів, що зменшує енергоспоживання до 40%; Моніторинг працездатності світильників освітлення; Збір даних про забруднення повітря, радіаційну небезпеку та інших показників для КАСУ.

ПМ ON-LINE зв'язку з громадськістю

Забезпечує автоматичну фіксацію і аудіо запис звернень громадян з різних джерел з наданням статистичних даних про кількість, суть та пріоритетність звернень, контроль за пріоритетністю виконання і якістю обслуговування. Миттєве текстове сповіщення. Має всі функції сучасного Контакт-центру.

ПМ взаємодії з існуючими системами управління та безпеки

Забезпечує інтеграцію з існуючими системами відео спостереження та більше ніж 9900 IP пристроями різних виробників; Інтеграцію з СКУД, ОПС, POS і ATM; Інтеграцію з світлофорним обладнанням для управління транспортними потоками; Інтеграцію з системами телеметрії і збору даних з приладів обліку води та енергоносіїв використовуючи технологію LoRaWAN™.
Можливість модульної архітектури КАСУ забезпечити підключення програмних компонентів інтеграції з існуючими системами, що мають різні функціональні можливості і призначення, дозволяє реалізувати рішення будь-якої функціональної складності.

Набір модулів визначається відповідно до поставлених Замовником завдань, що дозволяє економити при створенні рішення. Користувачеві не потрібно платити за функції, які йому не потрібні, - він може вибрати саме таку конфігурацію КАСУ, яка найбільш повно відповідає його вимогам в даний час. А в подальшому при виникненні нових завдань можна легко підключити нові ПМ і обладнання доповнивши КАСУ новими функціональними можливостями.

Важливо, що все це можна робити, не виводячи з роботи комплекс в цілому. Таким чином КАСУ надає максимальну свободу і гнучкість у виборі технічного обладнання та програмних засобів, тим самим оптимально підходить для вирішення цілей і завдань на будь-якому об'єкті.

Реалізовані проекти «Безпечних міст»